РЪКОВОДСТВО

Ръководните органи на БФСофтбол са Президент, Управителен съвет и Общо събрание.

Президент на БФСофтбол от нейното създаване е г-н Юрий Алкалай.

Управителният съвет е състав:

1. Юрий Алкалай – Президент

2. Петър Арбов – Вицепрезидент

3. Гергана Ханджийска – Генерален Секретар

4. Борис Мутафчиев

5. Костадин Грозданов

6. Александра Генова

7. Боряна Теофанова

Провеждането на всички състезания се администрира от Спортно техническата комисия и с помощта на съдийско-регистраторската колегия.

В състава на Спортно-техническата комисия влизат:

1. Борис Мутафчиев – председател

2. Гергана Ханджийска – от страна на УС

3. Елена Тренчева

4. Боряна Теофанова

5. Николай Пилев