От 15 до 17 февруари в словенският град Блед се състояха ежегодните конгреси на Европеските федерации по софтбол и бейзбол. Решението за съвместен конгрес бе взето миналата година, след като двете световни федерации обявиха, че ще кандидатстват заедно за връщане в олимпийската програма. БФСофтбол бе представена на от президента Юрий Алкалай и генералния секретар Гергана Ханджийска. Основна задача на конгреса бе избора на нов президент и ръководство. С удоволствия съобщаваме, че г-н Алкалай бе избран за вицепрезидент в новия борд с 25 от 30 възможни гласа. Като вицепрезидент г-н Алкалай ще отговаря за развитието на софтбола и особено за това в балканския регион.

Одобрена бе и кандидатурата на град Дупница за домакин на турнира за КЕШ, жени, гр.Б. Турнирът ще се проведе от 19 до 25 август, като участие са заявили 10 отбора. Честта на България ще защитават миналогодишните шампионки – Академичките от София.

Бяха определени и групите за предстоящите Европейски първенства за жени, кадетки и смесени отбори, на които български отбори няма да има, поради затрудненото финансово положения на федерацията.

През месец март ще бъде свикано ежегодното общо събрание на федерацията, основна тема на което ще бъде подготовката на предстоящите празненства послучай 25 години организиран бейзбол и софтбол в България. Като част от празненствата се предвижда организиране на Балкански първенства по софтбол за смесени отбори и бейзбол.

The CEB/ESF annual congresses took place from the 15th till the 17th of February in the Slovenian town of Bled. The decision for joint congress was made last year after the two world governing bodies decided to have a joint candidature for returning on the Olympic games program. The Bulgarian Softball Federation was presented by the president Youri Alkalay and the secretary general Gergana Handjiyska. Main goal of the congress was the election of new president and board. We are glad to announce that Mr. Alkalay was chosen for a vice president with 25 from 30 possible votes. As vice president Mr. Alkalay will be responsible for softball development and especially in the Balkan region.

The bid of Dupnitsa to host the ECWB was accepted and the tournament will take place from the 19th till the 25th of August. 10 teams have applied for the competition. Bulgaria will be represented by the last year’s champions the Akademiks Sofia.

The groups for the upcoming European championships for women, cadet and coed were announced, sadly there will be no Bulgarian teams participating due to the tough financial situation in the federation.

The annual meeting of the BSF will be held in March. Main subject will be the preparations for the upcoming celebrations of the 25th anniversary of organized baseball and softball in Bulgaria. Balkan championships for baseball and coed slowpitch will be organized as part of the celebrations.