Месец Дата Проява Място
юни 13,14 НШ жени София
  20,21 НШ жени София
  27,28 НШ жени София
юли 4,5 Купа София жени София
  11,12 НШ жени София
  18,19 НШ жени Дупница
  25,26 НШ жени София
август 1,2 НШ Смесени София
септември 12,13 Купа Дупница жени Дупница
  26, 27 НШ жени финали София/Дупница
октомври 3,4 НШ жени финали София/Дупница
  10,11 Купа България Жени Дупница
  17,18 Купа България Жени София
  31,1 КБ Смесени София